Popis

NA OBJEDNÁVKU…

Výška stĺpu 101,5 cm a podstavec má priemer 15 cm, dĺžka znenia rezonancie stĺpu je 30 minút

Stĺp evokuje zvuky z prírody – tečúcu, padajúcu vodu ako vodopád, dážď, alebo aj sypajúci sa piesok.

Tento akustický nástroj má frekvenčný rozsah od 0 – 45 000 Hz /*info o meraní nižšie/. Rezonancia je príjemná, sluch vníma šum a ako vníma škálu frekvenčného rozpätia, postupne sa myseľ dostáva do stavu uvoľnenia a tým aj do stavu tvorenia imaginácií, až sa môže dostať do určitej hladiny tranzu. Myseľ si uvedomuje, že tento šum tvorí imagináciu – príbeh, preto sa postupne uvoľňuje a zrelaxuje.

Po doznení zvuku – po stíšení stĺpu,myseľ môže začať analyzovať iné zvuky z okolia ktoré predtým nevnímala, stáva sa teda vnímavejšou.

Použitie: Tento rezonančný stĺp je vytvorený na princípe „presýpacích hodín“, preto ho aktivujeme jednoducho – obrátením naopak na druhú stranu.

Využitie:

  • pre domácu terapiu
  • pri nespavosti
  • na uvoľnenie
  • na relaxáciu
  • pre prácu terapeutov a masérov

.* Meranie frekvencií a rezonancie stĺpu prebehlo kombináciou dvoch prístrojov.

Prvý prístroj meria hodnoty od 0 – 21000 Hz.

Druhý prístroj disponuje rozpätím merania hodnôt od 25000 Hz – 120000 Hz.  Je to prístroj na vyhľadávanie a identifikáciu netopierov.