OCHRANA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník našho internetového obchodu www.merkaba.eu.sk,  oboznámte sa prosím s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Obchodné meno: Soňa Sofia Kraková
Sídlo: Mlynica 162, 059 91 Mlynica  Slovenská republika
IČO:17071003  DIČ: 1022713087

Získavanie a spracovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý len pre nasledujúce prípady:

* Prihlásenie sa na odber noviniek ak uvediete súhlas so zasielaním informácií o akciách a novinkách spoločnosti  Soňa Sofia Kraková., tak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom vyhodnocovania a presnejšieho cielenia obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať. Tieto údaje sú tiež spracúvané za účelom personalizácie, teda napríklad za účelom pridania oslovenia s Vašim menom do e-mailu/e-mailov, ktoré Vám odošleme. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

* Prihlásenie sa na odber informačného newslettra. Ak sa prihlasujete na odber informačného newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom efektívnejšieho cielenia informačného obsahu. Na základe Vášho profesného zamerania, odbornosti, pohlavia, veku, regiónu alebo Vašich záujmov, sa budeme snažiť vyberať pre Vás čo najrelevantnejší obsah informačného newslettra a noviniek. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

Zaznamenávanie IP adresy

Keď navštívite niektorú z webových stránok firmy Soňa Sofia Kraková., zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve.

IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov 

Soňa Sofia Kraková. plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú tovar, ktorý ste si u nás objednali.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a Soňa Sofia Kraková  má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou našej mailovej adresy merkaba@windowslive.com